tipsterwin

| Регистрация | Вход | Помощ  
    
betfair

Условия за ползване

Дефиниции

Потребител - е навършило 18 години физическо лице или юридическо лице, регистрирало се да ползва услугите на сайта TipsterWin.com и изразило съгласие с настоящите Условия за ползване.

Типстър - потребител който продава спортни прогнози.

Предплатен кредитен лимит - предварително заплатена сума за получаване на услуги чрез TipsterWin.com, от която се отчитат плащания при покупката на прогнози.

TipsterWin.com е онлайн пазар където потребителите купуват и продават прогнози за спортни събития.

Чрез създаване на потребителски акаунт(сметка) и/или използвайки кой да е аспект на този сайт, Вие се съгласявате с Условията за ползване на услугата.

Право на участие

Ако сте под 18-годишна възраст, не можете да откриете сметка или да използвате тази услуга.

Прекратяване на достъп

TipsterWin.com си запазва правото да променя, видоизменя, преустанови или прекрати част от този сайт по всяко време. TipsterWin.com също може да наложи ограничения върху някои функции или да ограничи достъпа до части или целия сайт по свое усмотрение и без предизвестие или отговорност. TipsterWin.com си запазва правото да откаже да предостави достъп до сайта или да ви позволи да откриете потребителска сметка по своя собствена преценка. TipsterWin.com не носи отговорност към потребителя или трета страна, при изменение или прекратяване на услугата.

Парола и безопасност

За да използвате услугите предоставяни от TipsterWin.com, трябва да се регистрирате и да откриете потребителска сметка. Като част от процеса на регистрация, всеки потребител предоставя имейл адрес и избира парола.

Вие се съгласявате да уведомите дружеството за всяка известна или предполагаема неразрешена употреба на потребителската ви сметката, или всякакви известни или предполагаеми нарушения на сигурността, включително загуба, кражба или не оторизирано разкриване на вашата парола. Вие носите отговорност за запазване конфиденциалността на своята парола. Това е ваша лична отговорност да защитите своята парола и да не споделяте паролата, с друго лице или субект. Съответно, Вие разбирате и се съгласявате, че Вие ще бъдете отговорен за всяка дейност, извършена от някой друг използвайки TipsterWin.com с помощта на вашият имейл адрес и парола.

Условие за ползване

Потребителят се съгласява да използва информацията и прогнозите получени при ползване на услугите на TipsterWin.com само за лични цели.

 • Потребителят няма право да използва информация или прогнози от TipsterWin.com с търговска цел и/или като част от собствени услуги, включващи предоставяне на тези данни на трети лица.
 • Потребителят няма право да публикува, възпроизвежда или излъчва по какъвто и да е начин цялото или част от съдържанието показано на сайта, независимо дали в редакционна, графична или картинна форма, без изричното съгласие TipsterWin.

Във връзка с използването на сайта, когато продавате прогнози Вие се съгласявате да:

Потребителят се съгласява да публикуваме на сайта ни статистическа информация и данни за направените прогнози и ефективността им.

Потребителят се съгласява, да получава периодични имейл съобщения за прогнозите продавани на сайта и промени на услугите, предоставени от нас.

Потребителят се съгласява, да не публикува прогнози, които нарушават правата на интелектуална собственост на трето лице.

Потребителят се съгласява, да не публикува прогнози, които са придобити чрез измама, откраднати или незаконно придобити.

Потребителят се съгласява, да не публикува прогнози, които преди това e закупил от TipsterWin.com като купувач.

Във връзка с използването на сайта, когато купувате спортни прогнози Вие се съгласявате да:

Потребителят разбира и се съгласява, че купува достъп до спортни прогнози предоставени от трети лица. TipsterWin.com не гарантира броя прогнози, които типстърите ще публикуват през бъдещи периоди.

Потребителят разбира и се съгласява, че когато купува прогнози, показаната статистика за броя и ефективността на прогнозите се отнасят за минали периоди. Новозакупените прогнози не гарантират и не предполагат подобни бъдещи резултати - тяхната ефективност може да бъде по-висока или по-ниска от очакваното.

Сметка на потребителя

При регистрацията на нов потребител, TipsterWin.com открива Сметка на потребителя. При първоначално откриване, в Сметката на потребителя има 0 евро.

Сметката на потребителя служи за разплащане единствено на услугите предоставени от TipsterWin.com

Сметката на потребителя служи за отчитане на кредитния му лимит. Предплатеният кредитен лимит на потребителя служи за заплащане на прогнози чрез TipsterWin.com, като за целта след всяка поръчка на прогнози автоматично се намалява сумата по кредитния лимит с определената за конкретните прогнози цена.

Наличната сума по кредитният лимит на потребителя се увеличава чрез захранване на Сметката на потребителя. За всяко увеличаване на кредитния лимит Клиентът получава съобщение на посочения при регистрацията e-mail адрес. В съобщението се съдържат данни за постъпилата сума.

Сметката на потребителя се захранва чрез PayPal или MoneyBookers. Сумата за захранване на Сметката на потребителя не може да бъде в размер по-малък от 20 евро.

Плащания и комисионни

Всеки типстър получава 50% от продажната цена при продажба на негови спортните прогнози.

Плащане от TipsterWin.com към типстърите ще се извършва посредством PayPal или MoneyBookers когато е достигната минимална сума от 20 евро.

Дигитални стоки и услуги (Няма политика за възстановяване)

Всички продажби са окончателни. TipsterWin.com предлага нематериални, дигитални стоки и услуги, и не възстановява парични средства използвани при закупуването на тези продукти и услуги от нашия сайт.

TipsterWin.com не възстановява парични средства, които потребителят е използвал за захранване на своята Потребителска сметка. Потребителят не може да изисква възстановяване на част или цялата сума, която е на разположение в неговия Предплатен кредитен лимит. Сумата на разположение в Предплатен кредитен лимит може да бъде използвана единствено и само за покупка на спортни прогнози от TipsterWin.com

Ако е предвидено възстановяване, то ще се извърши само за времето с недоставен достъп до прогнози, и няма да включва времето през което са показвани прогнози.

Забранено ползване

Във връзка с използването на сайта, Вие се съгласявате да не извършвате лично или да упълномощавате или склонявате трети лица да извършвате следните действия:

Вие се съгласява да не качвате, пускате, изпращате електронна поща, предавате или по друг начин да разпространявате всякакъв материал, съдържащ софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожат или ограничат функционалността на който и да е компютър, софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

Всяка измамна, оскърбителна или по друг начин незаконна дейност е основание за прекратяване на правото на потребителя да използва услугата или достъпът до сайта.

Ограничения на отговорността

TipsterWin.com не гарантира печалби и не може да бъде подведено под отговорност за загуби, произтичащи от използването на информацията, получена от тук. В никакъв случай TipsterWin.com, неговите собственици или служители, няма да носят отговорност за всякакви индиректни, случайни, наказателни или последващи вреди, включително, без ограничение, пропуснати ползи, прекъсване на бизнес, загуба на информация и други подобни, направени от другата страна, произтичащи от услугата, дори ако TipsterWin.com е била уведомена за възможността от подобни щети.

Не предоставяне на гаранции

Предвид естеството на телекомуникационни системи, особено в интернет, TipsterWin.com не гарантира, че услугата или сайта, ще бъдат без прекъсвания, грешки или свободни от вируси. TipsterWin.com услугите и информацията, са предоставени без каквито и да било гаранции от всякакъв вид и без никакви гаранции за непрекъснато показване на всяка една от прогнозите. В случай на прекъсване на показването или разпространението на спортни прогнози, единствено задължение на TipsterWin.com ще бъде да се възстанови услугата, веднага щом е възможно.

С цел подобряване или поддържане на сайта (редовни или спешни операции), TipsterWin.com може от време на време да прекъсва дейността на сайта за кратки периоди от време и без предизвестие. TipsterWin.com не може да бъде подведен под отговорност за всички вреди, произтичащи от такива операции по поддръжката.

TipsterWin.com не дава никакви гаранции по отношение на качеството и ефективността на публикуваните прогнози. Потребителят разбира, че ефективността на миналите прогнози не гарантира или предлага подобни бъдещи резултати.

Промени в Условията за ползване

TipsterWin.com си запазва правото да променя или да преразглежда тези Условия за ползване на услугата и/или Декларация за конфиденциалност или други политики, по всяко време и по своя собствена преценка. Вие сте обвързани с такава модификация или поправка, и следователно трябва да посещавате тази страница често и да преразглеждате условията. Вашата продължителна употреба на сайта или услугата след публикуване на всякакви промени или модификации на тези Условия за ползване и/или Декларация за конфиденциалност ще представлява вашето приемане на тези промени или модификации. В случай, че не сте съгласни с всички промени или модификации на тези Условия за ползване и/или Декларация за конфиденциалност, Вие не трябва да продължите да използвате сайта.

Разделение

Ако някоя от разпоредбите на този Условия за ползване, се считат за незаконни, невалидни или по някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба се счита, делима от тези правила и условия и не засяга валидността и приложимостта на всички останали разпоредби.

Приложимо право и юрисдикция

Тези Условия за ползване трябва да се тълкуват в съответствие със законите на България и в случай на спор или претенция, свързани с тези правила и условия, този спор или претенция се подчинява на изключителната юрисдикция на българските съдилища.

Ако имате някакви въпроси във връзка Условията на ползване, се свържете с нас от страницата за Контакт
Продай Прогнози

Продажбата на футболни прогнози е лесно и е напълно безплатно!

 1. Прогнозирайте напълно безплатно.
 2. Определете цена на вашите прогнози.
 3. Печелите 50% от всяка продажба.
Изплащане на вашите приходи чрез PayPal
 

Купи Прогнози

Ние правим купуването на футболни прогнози лесно!

 1. Купувате прогнози само с едно кликване.
 2. Неподправена история на минали прогнози.
 3. Абонамента не се подновява автоматично.
Купуване на прогнози чрез PayPal
 

Игра с Футболни Прогнози

МЕСЕЧНИ НАГРАДИ - класиране по точки:

 1. 50 евро за 1-во място.
 2. 25 евро за 2-ро място.
 3. 10 евро за 3-то място.
 4. 10 евро за 4-то място.
 5. 10 евро за 5-то място.
Изплащане на наградите през Skrill.com (Moneybookers)

Правила на играта:

 1. За да участвате в играта трябва да сте навършили 18 години.
 2. Всеки играч има право да участва в играта само с една регистрация!
 3. Прогнози се приемат до 1 час преди началото на срещата (ограничението е автоматично).
 4. При регистрацията си всеки типстър получава в сметката си 200 точки.
 5. В началото на всеки месец всеки играч ще започне отново с 200 точки.
 6. Минималният залог при прогноза е 1.
 7. Максималният залог при прогноза е 10.
 8. За да участвате в месечните награди:
 • !: средният ви залог трябва да бъде по-малко от 9 (8.99 или по малко)
 • трябва да сте прогнозирали минимум 20 срещи
 • трябва да имате положителен баланс в края на месеца
 
betfair